JOUTSENMERKKI

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ravintolat, Talli, DeXi ja Kasarmina, ympäristömerkittiin kesällä 2015. (nro: 4055 0167) Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki takaa sen, että ravintoloiden ympäristöasiat on hoidettu mallikkaasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Ravintola Talli joutsenmerkittiin vuonna 2008 ja Ravintola DeXi vuonna 2012. Hotelli-, ravintola- ja kongressikeskusten hakukriteerit ja -ehdot yhdistettiin ja uusittiin keväällä 2014. Tästä johtuen Joutsenmerkkiä haettiin uudestaan Mikkelin kampuksen ravintoloille kokonaisuutena, Ravintola Kasarmina mukaan lukien. Joutsenmerkki tulee hakea uudelleen 3-5 vuoden välein tai aina kun kriteerit uudistuvat.

Joutsenmerkin saaminen edellyttää ravintolalta tiukkojen ympäristökriteerien läpäisemistä. Mikkelin kampuksen ravintoloiden osalta tämä näkyy mm. päivittäin tarjolla olevan luomu- ja lähiruoan määrässä. Päivittäin on tarjolla myös erillinen kasvisruokavaihtoehto kaikissa ravintoloissa ja kahvin saa mukaan vain biohajoavassa kupissa.

Toinen ruokailijalle näkyvä seikka on jätteiden lajitteluohjeistuksen jatkuva parantaminen ja asiakasohjaus niin ravintoloissa, aulatiloissa kuin luokka- ja kokoustiloissa. Lisäksi ravintoloissa on panostettu energiaa ja vettä säästäviin koneisiin, laitteisiin ja toimenpiteisiin, sekä henkilökunnan jatkuvaan ympäristötietoisuuden kasvattamiseen laatuinfoissa ja osana henkilöstöpalavereita.

 

Mikkelin kampuksen ravintoloiden ympäristöasioiden hyvä hoito on ollut myös osa ammattikorkeakoulun ympäristöohjelmaa. Sen tavoitteita toteutetaan ja seurataan ravintolapalveluissa mm. jätelajitteluna, säännöllisinä energiakulutusmittauksina (sähkö, lämpö, vesi), lähi- ja luomuruokana ruokalistoilla, yli 90 % ympäristömerkittyinä astianpesuaineina sekä erilaisina tiedotus- ja markkinointitoimenpiteinä. Kampusravintoloiden muissakin hankinnoissa; kalusteissa, kertakäyttöastioissa, servieteissä ja astiahankinnoissa painotetaan kestävää kehitystä kilpailutuskriteerinä.

Vaikka Ravintola Junnu Kotkan kampuksella, Ravintola Paja Kouvolan kampuksella sekä Ravintola Kaari Savonlinnan kampuksella eivät vielä ole osa Joutsenmerkittyä kokonaisuutta, myös näissä ravintoloissa toimitaan aivan samojen kriteerien mukaisesti, kuin Mikkelissä. Xamkin ravintolapalveluiden kaikki ravintolat osallistuvat vuosittain valtakunnallisiin luomuviikko- ja energiansäästöviikko -tapahtumiin.

Lue lisää

PORTAAT LUOMUUN – OHJELMA

Kaikki Xamkin ravintolat ovat mukana Portaat luomuun – ohjelmassa. Portaat luomuun – ohjelma on maa- ja metsätalousministerin rahoittama hanke, jolla pyritään lisäämään ammattikeittiöiden luomutuotteiden käyttöä. Portaat Luomuun – ohjelma on vapaaehtoinen. Ohjelmaan sitoutunut keittiö käyttää tarjotussa ruoassa jatkuvasti luomutuotteita sekä vähentää energiankulutusta ja jätteiden määrää.

Henkilökunta perehtyy kestävän kehityksen periaatteisiin valmennuksen avulla. Ohjelmassa pyritään luomutuotteiden jatkuvaan käyttöön ja selkeään viestintään asiakkaille. Luomutuotteiden sekoittuminen ei-luomuraaka-aineisiin estetään. Asiakkaalle kerrotaan selkeästi mm. ruokalistoilla, mikä osa ateriaa on luomua.

Lue lisää

 

 

YMPÄRISTÖPASSI

Xamkin ravintolapalveluiden jokainen työntekijä suorittaa ympäristöpassin. Se on todistus henkilökunnan ympäristöosaamisesta. Passin suorittanut on tietoinen ympäristöasioista ja toimii työssään ympäristöä kunnioittaen. Ympäristöpassin suorittanut ottaa työskentelyssään huomioon ympäristönäkökulman ja kehittää työtään ympäristölle edullisempaan suuntaa.

Ympäristötietoinen työntekijä esimerkillään kannustaa myös muita työntekijöitä ympäristöystävällisempään työskentelyyn.

Lue lisää

UN Global Compact

Vastuullinen tulevaisuus rakennetaan yhdessä, ja me olemme myös rakentamassa sitä. Olemme sitoutuneet UN Global Compact –aloitteeseen, joka on YK:n vuonna 2000 käynnistämä maailman suurin yritysvastuualoite. Aloitteen tavoitteena on edistää ja kehittää yritysten vastuullisuutta hyödyntäen Global Compactin kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaisuutta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.