Opiskelijan oikeus ateriatukeen

Avustusta voidaan myöntää niiden opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi, jotka suorittavat Suomessa sijaitsevassa suomalaisessa korkeakoulussa yliopistolain (558/2009), ammattikorkeakoululain (932/2014) taikka poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) nojalla: 1) alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa; tai 2)
opintotukeen oikeuttavaa täydennyskoulutusta tai erikoistumiskoulutusta (VnA 1 §).

Jos ulkomaalainen opiskelija tulee suorittamaan tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun, hän on oikeutettu ateriatukeen. Sama koskee vaihto-opiskelijoita.

Korkeakouluopiskelijalla on oikeus yhteen Kelan ateriatuettuun ateriaan päivässä.

Xamkin verkko-opiskelija, ateriatukilounasta tarjoavan ravintolan voit löytää myös asuinpaikkakunnaltasi. Paikkakuntasi ateriatukiravintolan voit hakea tästä linkistä. https://www.kela.fi/ateriatuki-opiskelijaravintolahaku

Xamkin ravintoloissa Xamkin polkuopiskelija saa henkilökuntahintaisen aterian Xamkin johtoryhmän päätöksellä.

 

Ateriatuki- ja opiskelijakortti

Kelan tuetun aterian saa näyttämällä ravintolan kassalla voimassa olevan opiskelijakortin. Vaihtoehdot:

  • Kelan ateriatukikortti, jonka opiskelija saa omalta korkeakoulultaan
  • digitaalinen Frank-, Pivo-, Slice- tai Tuudo-opiskelijakortti
  • SYL-opiskelijakortti
  • SAMOK-opiskelijakortti
  • AMK-opiskelijakortti
  • opiskelijakortti ISIC-opiskelijakortti, jossa on suomalaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun nimi.

 

Ateriatukikortin ja opiskelijakortin pitää olla voimassa, jotta opiskelijalla on oikeus tuettuun ateriaan. Muovisessa opiskelijakortissa on lukuvuositarra tai muu vastaava merkintä, joka osoittaa, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Digitaalisten opiskelijakorttien voimassaoloaika näkyy korttien turvaelementeistä.

Maksuttoman Kelan ateriatukikortin opiskelija voi noutaa opintotoimistosta.

Ateriatukilounaaseen oikeuttavan maksullisen opiskelijakortin voit hankkia Opiskelijakunta Kaakon kautta.

Xamkin polkuopiskelijalla on oma Xamkin myöntämä opiskelijakortti, jota esittämällä saa edullisemman aterian.

Kela myöntää ateriatuen

Kela myöntää ateriatukioikeuden opiskelijaravintolalle, jonka opiskelija-ateriat täyttävät vaatimukset aterian sisällöstä ja hinnoittelusta. Vaatimukset perustuvat ateriatukea koskevaan asetukseen. Lisäksi opiskelija-aterioiden pitää täyttää korkeakouluopiskelijoiden ruokailusta annetut suositukset.

Ateriatuen määrä on 2,30 euroa ateriaa kohti. Korkeakouluopiskelijat saavat ateriatuen verran alennusta aterian hinnasta ruokaillessaan ravintolassa. Kela maksaa ateriatuen aina ravintolalle, ei suoraan korkeakouluopiskelijalle.

 

Ravinnosta virtaa työ- ja opiskelupäivään

Terveellinen ruoka on maukasta, monipuolista, värikästä.

Lue lisää ravinnon merkityksestä