Xamkin Mikkelin kampuksen ravintoloista Ravintola Kasarmina muutetaan ns. henkilöstöravintolaksi eli se on avoinna vain amk-opiskelijoille, Xamkin henkilökunnalle, ja Urpolan koulun koululaisille ja sen henkilökunnalle 10. – 27.9.2020 klo 8.30 – 14.30. 

Uutena toimintamuotona aloitetaan Kelan ateriatukilounaiden take away-ateriamyynti amk-opiskelijoille Ravintola Kasarminasta.  Korkeakouluopiskelijat voivat halutessaan ostaa mukaan 2 päivän ateriat kerralla itselleen ja tarvittaessa ostaa 2 päivän ateriat myös toiselle korkeakouluopiskelijalle, joka ei voi oireiden vuoksi tulla asioimaan paikan päälle. Opiskelijan on esitettävä oikeutensa ateriatukeen samalla tavalla kuin aiemminkin eli näyttämällä voimassa oleva ateriatukeen oikeuttava opiskelijakortti tai Kelan ateriatukikortti. Jos opiskelija ostaa samalla ateriatuetun aterian toiselle korkeakouluopiskelijalle, hänen tulee näyttää oston yhteydessä myös toisen opiskelijan voimassa oleva ateriatukeen oikeuttava opiskelijakortti tai Kelan ateriatukikortti.

Ravintola Talli palvelee normaalisti.

Ravintola DeXi on kiinni ko. aikana.

Ravintola Stadiumi Saimaa Stadiumilla on kiinni ko. aikana.