# KestävästiAMK-viestintäkamppis käynnistyy 3.9.

 Ammattikorkeakoulujen yhteinen Kestävän kehityksen teot -viestintäkampanja käynnistyy 3.9. Seuraavat kampanjapäivät ovat 1.10., 5.11. ja 3.12. Tavoitteena on kertoa, millaisia kestävän kehityksen ja   vastuullisuuden tekoja ammattikorkeakouluissa tehdään.

Sovittuina, edellä mainittuina kampanjapäivinä ammattikorkeakoulut postaavat sometileillään omia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tekojaan hashtagilla #KestävästiAMK. Arene kokoaa kaikki teot   verkkosivuilleen.

 

 Xamkin kestävän kehityksen teot – ja haaste sinulle!

 

Xamkin kestävän kehityksen teoksi on valittu ravintolapalveluiden keväällä käynnistämä hävikkiruoan mittaaminen ja seuranta, työmatkaliikkumisen ekologisuuden edistäminen, sähkön   hiilidioksidipäästöttömyys sekä esimerkki kestävä kehitystä edistävästä TKI-hankkeesta.

Haastamme myös kaikki xamkilaiset – eli juuri sinut – postaamaan omalta sometililtäsi teon tai valinnan, jolla edistät tai aiot jatkossa edistää kestävää kehitystä kampuksellasi tai opiskelu- ja työmatkaliikkumisessa. Vastaa haasteeseen vain kampanjapäivinä – 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. – häsäreillä #xamkvastuu ja #KestävästiAMK.  

 

 Ammattikorkeakouluilla yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma

 

Ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2020 Arenen rehtorikokouksessa. Arenella on oma kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmä, joka on toiminut vuodesta 2020 alkaen. Työryhmän puheenjohtajana toimii LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen. Työryhmä on jakautunut neljään alaryhmään, jotka ovat koulutus, TKI-toiminta, johtaminen ja osaava henkilöstö sekä hiilijalanjäljen laskenta.

Ammattikorkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuustyötä ohjaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaukset. Agenda 2030 tunnistaa koulutuksen ja TKI-toiminnan merkityksen tarvittavien muutosten aikaansaamisessa. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesta kestävää kehitystä. Ammattikorkeakouluille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.